Reducér dit Co2 aftryk med

HotWall

HotWall er et klimavenligt og Co2 neutralt koncept til facadeisolering, der kan bruges til udvendig efterisolering af gamle bygninger eller til isolering af nybyggeri i CLT og betonelement byggeri – også i etagebyggeri.

Afhængig af ønske, kan facaden efterfølgende fremstå pudset, eller med en facadebeklædning efter eget valg, i træ, skærmtegl, skiffer, metal eller hvad man må ønske!

Velkommen til HOTWALL facadeisolering

 

 Opbygningen og montage er enkel og lige til!

HotWall består af isolerende “træfiberbjælker”, der hurtigt og nemt monteres på bagvæggen, af træ, tegl, eller beton, med de tilhørende skruer. 

Der isoleres efterfølgende mellem ’bjælkerne’ med træuld, Woodfiber AIR, indblæst, eller med faste batts af træfiber, Woodfiber FLEX. 

 Udenpå ’bjælkerne’ monteres en vindspærreplade:

Enten; 

 Woodfiber TOP 40 mm – hvorpå der monteres en ventileret facadebeklædning efterfølgende, som eksempelvis, træbeklædning, skærmtegl, skiffer eller lignende.

Eller; 

 Woodfiber WALL 60 mm Hvis facaden skal fremstå pudset med cementholdige produkter, som eksempel LIP Facadesystem eller lignende.

Eller 

• Vindspærreplade (godkendt som [K1-10 B-s1, d0]) I etagebyggeri med ventileret facadebeklædning – så som skærmtegl, træ, stål, blik og lign.

 

 

 

Fordele ved at anvende HotWall facadesystem

• Meget hurtig og enkel montage på byggepladsen.
HotWall stolperne leveres med forborede huller og skruer beregnet til montage i bagmuren.

• CLT Byggerier er beskyttet mod regn og fugt med det samme, efter montage af HotWall. Vindspærrepladen monteres umiddelbart efter, at man har monteret den sidste vægstolpe og beskytter derved den bagvedliggende konstruktion.

• Ingen blottet eller fritlagt isolering, der kan blive våd i byggeperioden.
Isoleringen blæses først ind i hulrummet bag vindspærrepladen, når hele HotWall facadesystemet er monteret! Dermed bliver den ikke udsat for vejrlig og forbliver tør.

Nybyg

CLT byggeri og HotWall 

 – er et perfekt match! 

Træ + træ og et sundt indeklima går hånd i hånd!

Træisolering udfører tre opgaver på samme tid:
Det isolerer for varme og kulde
Det akkumulerer overskudsvarme og giver den igen, når der er behov for det.
Og samtidig er det et fremragende produkt ift. lydisolering. 

På grund af den lave varmeledningsevne, den høje densitet og den høje varmekapacitet giver træfiberisolering en høj varmelagringskapacitet (isoleringen absorberer store mængder termisk energi, der således ikke kan ”vandre” ind / ud af huse. Og lange faseskift sikrer et jævnt og behageligt klima i løbet af døgnet. 

U-værdi på hhv. 0,15 og 0,10 er muligt med HotWall!

 

Renovering

Renovering af ældre hus

HotWall kan bruges på en renovering af et ældre hus med teglmur og lignende hvor man ønsker at forbedre isoleringsevnen.

Den bedste måde at gøre dette på, er ved udvendig efterisolering!

Man sparer kvadratmeter indvendigt i huset!
Man undgår dyre og ofte besværlige renoveringsopgaver, hvor stikkontakter og andre installationer skal flyttes!
Og man minimerer de udvendige kuldebroer samtidig.

U-værdi efter isolering med HotWall: 0,20 

Q&a

Hvor kan træ-isolering bruges?
Isolering produceret af træ, kan bruges i lukkede konstruktioner, som trækassetter, træskeletvægge, som isolering i beton-elementer og som løs-uld lagt mellem- og over spær i ventilerede loftrum.

Vi anbefaler ikke træ-uld som efterisolering af hulmur i teglvægge, medmindre disse efterfølgende beklædes med en ny facadebeklædning (Klimaskærm)

Er der Bor I træ-isolering?
I visse typer træisolering er der tilsat mindre end 1% Bor-stoffer der bl.a. virker som brandhæmmer, og som værn mod skadelige dyr.

Nogle Bor-stoffer bør iht. EU forsøgt undgået at bruge, da det optræder på EU’s kandidatliste over potentielt problematiske stoffer! Det er dog tilladt at bruge, så længe grænseværdierne overholdes!

Dertil skal pointeres at niveauet for bor i Danmark iht. Miljøstyrelsen generelt set er meget lavt, og at Bor-forbindelser forekommer naturligt overalt omkring os, og bruges i en lang række dagligdagsprodukter som kosmetik, rengøringsmidler, fødevareemballage mv.

I forbindelse med brug af Bor i isoleringsmaterialer, må også påpeges at man ikke udsættes for direkte eksponering i form af berøring og lign. Efter installering! Hvorfor eventuelle farer, må vurderes at være meget små eller tæt ved ikke eksisterende.

Brænder træ-isolering?
Nej. Træisolering brænder generelt meget dårligt idet overfladen på træ-uld ved løst udlagt isolering forkuller og danner en skorpe som gør at isoleringen ikke vil brænde.

Træ-uld der er indblæst i en konstruktion, og træ-fiber produkter, har en meget høj densitet, og brænder derved også meget svært. Overfladen vil typisk ryge en smule, og danne et lag af kul.

De danske brandkrav er desuden sådan lavet, at der ikke kun stilles krav til isoleringens brandmodstand, men til den konstruktion der indkapsler den – eksempelvis gipsplader mv.

Isolerer træ lige så godt som konventionel isolering?
Træisolering har – som alt andet isolering – forskellig isoleringsevne. Men generelt kan man gå ud fra en Lambda værdi på 0,037 hvilket svarer til det meste af det konventionelle isolering!

Der findes dog også konventionel isolering med en lavere, bedre lambda værdi eks. Lambda 34. I den sammenligning skal der bruges 8 mm. Mere træisolering pr. 100 mm. Tykkelse.

Eks.: 300 mm. Lambda 34 isolering = 300 mm/100 = 3 x 8 mm. = 24 mm.

Træ-isolering har pga. den høje densitet og evnen til at lagre damp dog helt unikke varmelagringskapaciteter, så i praksis vil isoleringsevnen opleves bedre end tallene viser.

Synker/sætter indblæsningsisolering sig?
I lukkede konstruktioner sætter isoleringen sig ikke, hvis den bliver indblæst korrekt af en faguddannet træfiber-isolatør, isolatører fra Woodfiber er uddannet, ved hvordan indblæsningsmaskinerne håndteres og hvor hårdt han skal trykke isoleringen.

Løsuld blæst i et loftrum vil sætter sig en smule over tid, hvorfor der blæses ekstra isolering ind, når den faguddannede isolatør isolerer. Dette er der taget højde for, ved tilbudsgivning.

En fordel ved indblæst træ-uld isolering, er desuden at det ligger sig tæt og pænt omkring spær, installationer og ventilationsrør med mere, og derved undgår man kuldebroer!

Går der mus og rotter i isolering af træ?
Nej. De vil ikke lave rede i isoleringen, fordi deres slimhinder tørrer ud, hvis de tager permanent ophold i isolering af træfibre eller træuld.

Principskitser